top of page

Stichting Ocrum Muziek

De stichting heeft ten doel:

  1. het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende beoefenaars van de klassieke muziek ten einde de drempel tot de concertzaal te verlagen en de belangstelling voor de klassieke muziek te vergroten;

  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres: Olympiastraat 38, 4818 TR, Breda.

Fiscaal nummer: 859778551

Bestuur (de werkzaamheden van de leden van het Bestuur van de Stichting Ocrum Muziek zijn onbezoldigd):

  • Jaco de Vroed - Voorzitter

  • Vacature - Secretaris

  • Vacature - penningmeester

ubuntu 333 lettertype aangepast logo ocrum transparant denk ik  kopie.png

ANBI-status

De stichting Ocrum Muziek is bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI), en ook als culturele ANBI.

Donateurs van culturele ANBI's hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25% keer het bedrag van de gift aftrekken. Onderne,mningen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Bron: Belastingdienst 

Op deze pagina publiceren wijals culturel ANBI de vereiste informatie. 

Jaarverslag 

Op verzoek kunnen we u ons financieel jaarverslag toesturen 

06 42185870

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Contact

bottom of page