top of page

Woord van de artistiek leider

Sinds de realisatie van de eerste editie in 2018 van het Ocrum Muziekfestival kent ook   Breda  een heus klassiek muziekfestival. En daar ben ik trots op!  Deze eerste editie in 2018 (toen nog onder de naam Beethoven festival) duurde ‘slechts’ drie dagen en was beperkt van opzet. Het succes van toen heeft inmiddels geresulteerd in een jaarlijks terugkerend evenement in Breda. 

 

Na de vijfde editie in 2023  is opnieuw  duidelijk geworden dat er in Breda behoefte is aan en belangstelling voor een dergelijk festival. Ieder jaar toont het Ocrum Muziekfestival een groei in het  niveau van programma en uitvoeringen, in het bereik binnen de stad maar inmiddels ook ver daarbuiten, en in het aantal bezoekers. 

 

Het uitgangspunt om amateurspelers, semi-professionals en professionals met elkaar te verbinden blijft een belangrijke rode draad, ook  in het komende festival. Denken buiten de lijntjes en geen vooraf bepaalde  grenzen: muziek is voor iedereen en iedereen heeft elkaar nodig in het uitvoeren, beleven en beluisteren. 

 

Daarnaast is het betrekken van kinderen in de basisschoolleeftijd bij het festival een belangrijk doel. We hebben in Nederland nog een slag te slaan waar het gaat om de beleving van muziek bij kinderen. Tijdens de kinderspeurtocht op 5 november  toonde het onverwacht hoge aantal aanwezige bezoekers en het enthousiasme dat hieruit voortkwam duidelijk aan  dat het beleven en beluisteren van muziek en het bespelen van een muziekinstrument heel erg gewild is. Vanuit professionele ervaring weet ik dat het nodig is om  muziek bij kinderen te brengen. 

 

Zoals hiervoor al vastgesteld, groeit het festival in meerdere opzichten. Deze terugkoppeling ontvingen we ook van burgemeester Paul Depla, wethouder Marike de Nobel en zeker ook van de deelnemers en de  bezoekers. Dit alles enthousiasmeert mij enorm om verder te gaan! Samen met de Stichting ben ik alweer druk doende met de organisatie van het zesde Ocrum Muziekfestival

.  

 

Monique Heidema, artistiek leider

Breda, december 2023

Visie

In eerste instantie gaat het om het laten horen en het laten zien van klassieke muziek in de stad Breda en omgeving. Landelijk gezien vind je in grotere en minder grote steden een ruim aanbod, maar hier in de parel van het zuiden, miste op het gebied van klassieke muziek iets. We dompelen de Bredase inwoners daarom graag onder in deze prachtige tak van de cultuur.

 

Tijdens het festival is er oog voor musici van alle leeftijden en alle niveaus. Professionele musici verzorgen prachtige kamermuziekconcerten en jong talent kan zich laten horen. Er is een concours voor amateur muziekbeoefenaars georganiseerd, niet per se om het winnen, maar veel meer om te leren en te genieten van het proces wat het met zich meebrengt. En natuurlijk uiteindelijk de muziek op een fijn podium vertolken. En in een meester-gezel programma slaan profs de handen ineen met hun studenten.

MUZIEK VERBINDT!

bottom of page