top of page

Ocrum

Een van de meest bekende hofhuizen van Breda, Huis Ocrum in de Sint Janstraat, werd herbouwd na de stadsbrand van 1534. In januari 1536 kochten twee edellieden, Jean de Hocron en Nicolaes d'Aubermont, een stuk grond met de restanten van een afgebrand huis. Nog in hetzelfde jaar begonnen ze met de bouw van een nieuw huis. Beide edellieden bekleedden een functie aan het hof van graaf Hendrik III van Nassau. Het complex werd in een paar jaren enkele keren uitgebreid en omvatte uiteindelijk drie vleugels rond een binnenplaats, een traptoren met een vroegrenaissance stenen trap en een poort naar de straat. De naam Hocron werd later verbasterd tot Ocrum. Vanaf het begin van de negentiende eeuw was in Huis Ocrum een katholiek weeshuis gevestigd. In de jaren 1991-1993 is Huis Ocrum onderdeel uit gaan maken van de bibliotheek en muziekschool 'De Nieuwe Veste'. De kunstacademie verhuisde naar het Klein Seminarie IJpelaar (bron: erfgoed.breda.nl)

A7F6010C-1C85-4551-8E7F-74C5D32E73E2.png
bottom of page